shadow
Western Hokkaido Birders >

Shukutsu (visit 12)

Shukutsu. Jeff ๐Ÿ™‚ PORT SHUKUTSU PORT TAKASHIMA PORT TEMIYA TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 124 Place: Port Shukutsu & Port Takashima & Port Temiya, Otaru, Hokkaido, Japan Date: Dec. 27 2020 Time: 13:15-15:05 Weather: Equipment: Nikon D90Tamron 150-600 mm G2 F5-6.3Nikon โ€œMonarch 5โ€ 10ร—42 6ยฐVelbon up-400 Monopod eBird checklist...

Shukutsu (visit 11)

Shukutsu. Jeff ๐Ÿ™‚ TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 121 Place: Date: Time: Weather: Equipment: eBird checklist /map: Day list of birds sighted: 17 species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number...

Shukutsu (visit 10)

Actually visited nearby Port Takashima & Port Temiya with Takako. Jeff ๐Ÿ™‚ TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 118 Place: Date: Time: Weather: Equipment: eBird checklist /map: Day list of birds sighted: 16 species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species...

Shukutsu (visit 9)

Shukutsu. Jeff ๐Ÿ™‚ TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 115 Place: Date: Time: Weather: Equipment: eBird checklist /map: Day list of birds sighted: 13 species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number...

Yoichi (visit 18)

Yoichi. Jeff ๐Ÿ™‚ TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 113 Place: Date: Time: Weather: Equipment: eBird checklist /map: Day list of birds sighted: 18 species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number...

Naebo Park (visit 28)

Naebo Park. Jeff ๐Ÿ™‚ TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 111 Place: Date: Time: Weather: Equipment: eBird checklist /map: Day list of birds sighted: 10 species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species...

Yoichi (visit 17)

Yoichi. Jeff ๐Ÿ™‚ TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 110 Place: Date: Time: Weather: Equipment: eBird checklist /map: Day list of birds sighted: 18 species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number...

Naebo Park (visit 27)

Naebo Park. Jeff ๐Ÿ™‚ TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 109 Place: Date: Time: Weather: Equipment: eBird checklist /map: Day list of birds sighted: 13 species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species...

Naebo Park (visit 26)

Naebo Park. Jeff ๐Ÿ™‚ TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 108 Place: Date: Time: Weather: Equipment: eBird checklist /map: Day list of birds sighted: 14 species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species number Distance:  meters/ feet Focal Length: mm  ISO: F/stop: Shutter:  sec species...

Naebo Park (visit 25)

Naebo Park. Jeff ๐Ÿ™‚ TRIP DETAILS Trip #PlaceDateTimeWeatherGeareBird Excursion#: 106 Place: Naebo Park, Otaru, Hokkaido, Japan Date: 26 July 2020 Time: 11:00-15:30 Weather: Partly Sunny, 25*C, 59% Humid. 8 mph Equipment: Nikon D90Tamron 150-600 mm G2 F5-6.3Nikon โ€œMonarch 5โ€ 10ร—42 6ยฐ eBird checklist /map: https://ebird.org/checklist/S71831200 Day list of birds...